1. ukázka kendó a iaidó v Českých Budějovicích

Historie klubu FUDOSHINKAI České Budějovice

Jak to začalo?

Jednoho listopadového dne roku 1992 jsem objevil v časopise Budo magazín článek o kendó, který mě a mého kamaráda velmi zaujal. Rozhodl jsem se napsat na kontaktní adresu a společně jsme čekali na odpověď.
Jak jsem byl mile překvapen, když jsem do týdne ( 26.11.1992) obdržel dopis psaný úhledným rukopisem, který nabízel možnost cvičení a nežádal žádné finance.

Jdeme do toho, prosím, poraďte.

,,Nejprve shromážděte dostatečný počet zájemců a sežeňte si tělocvičnu,¨ zněla první rada, kterou jsme dostali od pisatele článku a dopisů, pana Vladimíra Hotovce.

Od té doby se stal můj byt místem, kde si podávali ruce zájemci o cvičení kendó a neznámé iaidó.

Za pomoci Komise bojových umění se podařilo zajistit tělocvičnu a dnem D se v mém životě stal
5. červen roku 1993.

Před výstavištěm Země živitelka jsem se setkal poprvé s člověkem,
který výrazným způsobem ovlivnil běh mého dalšího života.

V tento den proběhla v našem městě historicky první ukázka iaidó a kendó - cvičení s japonským mečem.
Byli jsme nadšeni a bylo rozhodnuto.

České Budějovice dostaly dar v podobě dvou nových japonských bojových umění.

Iaidó-cesta okamžité reakce, kendó - cesta meče.

Pak již následoval běh událostí.

Nejprve jsem navštívil prázdninový seminář iaidó v Praze, na který mě pozval p.Vladimír Hotovec.

Pak jsem založil iaidó dójó pod KBU České Budějovice a od září jsme začali pravidelně cvičit.

Učitelem se stal p.Vladimír Hotovec, který dojížděl na sobotní semináře do Českých Budějovic.

Začátkem dalšího roku ( 1994) jsme po zahajovacím semináři začali pravidelně cvičit i kendó, se kterým

nám vydatně pomáhal brazilský učitel p. Fernando Magalhaes.

Od těchto okamžiků jsme cvičili iaidó i kendó.

Dójó přijalo název Fudoshinkai, a stalo se druhým v ČR, kde se vyučovala japonská bojová umění

samurajského meče.

Výuku jsem vedl s podporou p. Vladimíra Hotovce a p. Fernanda Magalhaese.

Dalším důležitým okamžikem bylo v roce 2005 zahájení cvičení staré samurajské tradice Katayama hóki ryu.

Studium bylo povoleno senseiem K. Asadou (Saineikan dójó Kyotó), který povolil mou výuku (stal jsem se

jeho žákem). Výuku zde vedl pan R. Akai od roku 2005 do roku 2007, který přijal pozvání k pobytu v mém

domě.

............................................................................................................................................................................................

Fudoshinkai dójó je tedy již 30 let zástupcem japonské kultury ( BUDÓ) v Českých Budějovicích.

Vojtěch Štrejn - prezident Fudoshinkai Asadakan dójó

5.6.1993 - pořádána první ukázka kendó a iaidó v Českých Budějovicích pod vedením p. Vladimíra Hotovce a p. Petra Pauera

1.ukazka_kendo_a_iaido_5.6.1993_v_cb.jpg

1.ukázka kendó a iaidó v ČB