Hajime no keiko ve Fudoshinkai a Asadakan dójó 2019

Vážení přátelé,

děkuji všem za příjemný vstup do nového roku 2019. Zároveň bych rád všem popřál mnoho štěstí zdraví a

vzájemnou pohodu při společné cestě.

img_20190105_085809.jpg
Tradiční začátek je v úklidu, tedy s čistým štítem - v našem případě Shinzenem - Kamizou.

Hajime no keiko 2019.

Vojtěch ŠTREJN - prezident Fudoshinkai ČJSBU a Asadakan dójó