Iaidó Seitei iai

V roce 1966 proběhlo v Ósace 1. Iaidó Taikai a bylo rozhodnuto, že pro lidi cvičící Kendó bude utvořen zjednodušený systém výuky Iaidó. Tento systém byl nazván ZNKR Seitei Iaidó Kata.
Sestavování Seitei Iai byli za Kendó přítomni TOUNO Hashimori, TAMARI Yoshiaki, SATO Akira a tehdejší předseda ZNKR Ótani Kazuno. Zástupci škol Iaidó byli: MUTÓ Shuzó - Hasegawaeishin Ryú YOSHIZAWA Kazuki - Hóki Ryú MASAOKA Itsumi -Musó Jikiden Eishin Ryú SUETSUGU Tomezó - Musóshinden Ryú YAMAMOTO Harusuke - Musó Jikiden Eishin Ryú KANIMOTO Éichi - Musó Shinden Ryú DANZAKI Tomoaki - Musó Shinden Ryú YAMATSUTA Júikichi - Musó Shinden Ryú TERAI Tomotaka - Hasegawa Eishin Ryú NUKATA Osa - Musó Shinden Ryú Ómura Tadatsugu - Musó Shinden Ryú SAWAYAMA Shúzó - Hóki Ryú.

Z jednání vzešly 3 základní podmínky pro sestavení Seitei Iai:
1. Systém bude zahrnovat pouze základní techniky Iai
2. Suwari Waza a Tachi Waza budou zastoupeny ve stejném poměru
3. Systém bude zahrnovat 7 kata

Motto celého jednání bylo:
Není důležité, aby byly zastoupeny všechny školy Iai, ale důležitý je nový přístup. Na základě tohoto přístupu a výše zmíněných bodů došlo k výběru následujících technik:

Nukitsuke No Yoko Ichimonji Giri,
Todome No Tate Ichimonji Giri,
Sayu Naname No Kesa Giri,
Gyaku Naname No Giri (Kaeshigata),
Gekitotsu No Itto.

V původní pojetí tedy šlo o 3x Suwariwazagata, 1x Tachihizagata a 3x Tachiwazagata.
První veřejné představení nově vzniklého výukového systému Seitei Iai proběhlo 1. dubna 1969 v areálu Butokuden, který se nachází ve městě Kyoto a jeho prezentace se ujal KANIMOTO Eichi. Od tohoto dne začala platit pravidla pro výuku Seitei Iai. Roku 1980 byly přidány další 3 Tachiwazagata. Roku 1988 došlo k pozměnění pravidel pro závodníky i rozhodčí. V roce 2000 byly přidány další 2 Tachiwazagata.
komise_seitei_iai.jpg
Podle interních ujednání ZNKR je ZNKR Seitei Iai považována za samostatnou školu.

ZNKR Seitei Iai obsahuje tradiční duch meče, ale je dobré mít na paměti, že tato škola byla vytvořena pro snazší přiblížení Iaidó široké veřejnosti a jedná se pouze o jeho základy. Kdo chce poznat Iaidó v plné míře, měl by se věnovat studiu KoRyú.

Seitei iai sestává aktuálně z 12 kat, rozdělených do 3 základních skupin podle způsobu cvičení.
1. SEIZA NO BU (せいざのぶ)
o Sestavy v sedě
2. IAI HIZA NO BU (たてひざのぶ)
o Sestava v Iai hiza/Tate hiza (se zvednutým kolenem)
3. TAČI IAI NO BU (たちのぶ)
o Tači waza, Sestavy ve stoje

Přehled ZNKR IAI Kata
1. MAE Vpřed まえ
2. UŠIRÓ Vzad うしろ
3. UKENAGAŠI Plynulé odvrácení うけながし
4. CUKA ATE Úder jílcem つかあて
5. KESAGIRI Diagonální sek けさぎり
6. MOROTECUKI Obouruční bod もろてつき
7. SANPOGIRI Sek do tří směrů さんぽうぎり
8. GANMEN ATE Úder do obličeje がんめんあて
9. SOETE CUKI Bod s podpírající rukou そうえてつき
10. ŠIHOGIRI Sek do čtyř směrů しほうぎり
11. SÓGIRI Soubor seků そうぎり
12. NUKIUČI Náhlé tasení ぬきうち

Původ kata
První dvě kata, Mae a Uširó, jsou z Omori ryu.
Třetí kata, Ukenagaši, byla vytvořena z kata, která se nachází v Omori ryu a Musó Džikiden Eišin ryu.
Čtvrtá kata, Tsuka Ate, byla podobná tate hiza technikám z Eišin ryu.
Pátá kata, Kesa Giri, byla odvozena z Hoki ryu.
Šestá kata, Morote Cuki, byla technikou bodací, která se nacházela v mnoha různých školách iai.
Sedmá kata, Sanpo Giri, byla odvozena z Hoki ryu.
Osmá kata, Ganmen Ate, byla odvozena z technik Musó Šinden ryu oku iai.
Devátá kata, Soete Cuki přišla ze známé techniky Hoki ryu.
Desátá kata, Šihó Giri, byla také z Hoki ryu kata.

SOETE CUKI Bod s podpírající rukou そうえてつき
soete_tsuki.jpg