Principy kendó

Cílem KENDÓ je:

  • formovat mysl a tělo,
  • zušlechťovat silného ducha
  • správným a přesným cvičením usilovat o zdokonalení se v umění kendó,
  • ctít lidskou laskavost a čest,
  • stýkat se s ostatními s upřímností a vždy usilovat o zušlechtění sebe sama.

Takto bude člověk schopen milovat svou zemi a společnost, přispět k rozvoji kultury a napomoci míru a štěstí mezi všemi lidmi.
kendo2.jpg
Rei
Kendó začíná a končí rei. Rei znamená pozdrav, v širším významu respekt a úcta (Reisecu). V Kendó se dodržuje jistá etiketa. Tato pravidla chování se snažíme dodržovat. Respektujeme svého učitele, ostatní při cvičení v dódžó a svého soupeře při zápase. Reisecu (slušnost, respekt, úcta) by mělo být aplikováno i v běžném životě mimo dódžó.
kendo8.jpg
Součástí etikety v Kendó jsou korektní vztahy mezi staršími v dódžó (senpaji 先輩 ) a mladšími (kóhaji 後輩) - senpajové by měli jít příkladem svým kóhajům, kteří by zase měli respektovat jejich vedení - a také respekt vůči učiteli (sensei 先生).

Zápasy v kendó

Pomocí kendó se učíte vidět vlastníma očima, reagovat okamžitě na události a utvářet si rychlé soudy. V zápasu kendó pozorujete svého protivníka, rychle reagujete na jeho pohyby a chápete se příležitosti k útoku vedeném vaší myslí. Duchovní oko je otevřeno jedině srdcem, díky němu a dlouhému výcviku , podobně jako v případě odříkavosti, jež ukládá Zen . Některé ze základních prvků zápasů kendó jsou uvedeny níže , abyste mohli pochopit hloubku filozofie usilující odhalit tradiční způsob boje válečníků buši.
kendo4.jpg

"KIAI"

Mít plný kiai v kendó znamená být naplněn duchem od hlavy až k patě. Je třeba soustředit všechnu sílu do břicha, to však neznamená pouhé jeho napnutí . Nejde o neúčinné pokřikování na vašeho protivníka , je třeba zharmonizovat vaši sílu a mysl do úplného souzvuku.
kendo6.jpg
Střed (čúšin - 中心), mušin (無心), fudóšin (不動心) a seme (攻め)
Soupeři v základním postoji mají meče před sebou a míří do oblasti krku. Tento postoj se nazývá čúdan-no-kamae, 中段の構 střední postoj. Při zápase se bojovník snaží získat pro sebe kontrolu nad středovou linií v určitý moment pomocí pohybu šinajem nebo tělem. Ten, kdo nad svým soupeřem získá střed (obecně převahu v postoji, ve střehu), je na půl cesty k úspěšnému zásahu a získává příležitost k zásahu – kdo střed prohraje, může prohrát celý souboj. Stejný princip platí i pro jiná kamae (postoje).

Seme (攻め) je tlak na soupeře, fyzický pomocí pohybu šinajem a/nebo tělem, kterým se snažíme soupeře rozhodit ze středu a dostat jej do pro nás výhodné pozice k zásahu (vytvoření si suki, otevření). Seme je ale hlavně tlak psychický, vytvoření napětí, zastrašení, se snahou přinutit soupeře k nějakému pohybu nebo akci. K získání zásahu je seme klíčový prvek - pomocí seme získáme převahu nad soupeřovým fyzickým i mentálním střehem můžeme získat suki - otevření a příležitost k zásahu. Vlastní seknutí a zasáhnutí soupeře je pouze důsledkem souboje, který se odehraje před tím.

Mušin (無心) znamená mít "prázdnou mysl" (oproštěnou od emocí, nesoustředěnou na výhru a prohru). Fudóšin (不動心) je nehybná mysl, nepohnutelná strachem, pochybnostmi nebo překvapením.

Ki-ken-tai-iči (気剣体-一致)

Doslova znamená energie, meč a tělo jedno jsou. Při útoku je potřeba použít všechny prvky – ki (energii, kiai, nasazení), meč (seknutí nebo bodnutí) a tělo (výpad, práce nohou a rukou a zbytku těla). Aby byl útok efektivní, musí být vše v zkoordinováno v harmonii, nic nesmí zaostávat nebo chybět. Ki-ken-tai-iči také znamená spojení těla, mysli a zbraně v jeden celek, tak aby se meč stal částí těla a mysl byla v harmonii s tělem.

"Ma-ai (間合い)Vzdálenost a načasování

Přesný význam ma-ai, ,,udržení rozestupu" v kendó se týká (1)vzdálenosti a (2) načasování. (1) Každý zápasník kendó má svou vlastní ma-ai čili vzdálenost od svého protivníka pro útočné a obranné akce. Výhoda ma-ai spočívá v tom, že protivníka udržujete ve vzdálenosti pro vás výhodné. Vaším úkolem je být co nejdále od svého protivníka a zároveň si jej udržovat blízko. (2)V kendó je stejně důležité vystihnout dobu výpadu.Znamená to zastihnout protivníka ve chvíli, kdy není ostražitý a plně se nesoustředí. A také využít slabosti lidské mysli, jaká může být chvilkově odhalena u soupeře. Ma-ai tedy znamená sledovat chvilková přerušení akcí vašich a vašeho soupeře.
kendo7.jpg
Micu no sen (三つの先) – princip tří „sen“

Toto by se asi dalo vyložit jako „tři výhodné pozice k akci“. Nazvěme to tři úrovně načasování (iniciativy).

• Sen sen no sen (先々の先) – Zasáhněme soupeře ve chvíli, kdy on sám se rozhodne zaútočit. Jde v podstatě o převzetí iniciativy, o zasáhnutí soupeře kdy se odhodlá k akci a ještě předtím, než má šanci ji provést. Technikou typickou pro sen sen no sen je debana waza. Též nazýváno „Kakari no sen.“
• Sen no sen (先の先) nebo též Sen (先) – Zasáhněme soupeře ve chvíli, kdy jeho útok již započal a právě probíhá. Technika typická pro toto načasování je nuki waza (vyhnutí se probíhajícímu útoku současně s vlastním protiútokem).
• Go no sen (後の先) – Odražme soupeřův útok a proveďme svůj vlastní protiútok. Jinými slovy zasáhněme soupeře ve chvíli, kdy jeho útok vrcholí a končí. Technika typická pro toto „sen“ je kaeši waza (odražení a protisek). Též nazýváno „Tai no sen“

Všechny tři „sen“ obnášejí vlastní aktivitu a tlak na soupeře (seme). Budeme-li jen pasivně vyčkávat na to, co soupeř dělá a pak s tím budeme chtít něco dělat, tak to dost pravděpodobně vyústí v to, že žádnou techniku nestihneme provést efektivně a budeme zasaženi. Efektivní přístup je soupeře vmanipulovat do žádoucího stavu, například použít seme v určitém směru, nebo jej k útoku vylákat (sasou).

Sansacu hó

Sansacu hó jsou tři pravidla, sekvence tří „zabití“:

• Ken o korosu – „zabij“, poraž soupeřův meč - tedy jeho fyzické kamae (postoj) a jeho schopnost použít jej k akci. Odstraň soupeřův meč „z cesty“ k vlastnímu zásahu.

• Waza o korosu – „zabij“ (poraž) soupeřovu techniku – rozruš soupeřovu techniku (třeba ještě předtím, než je fyzicky zahájena), vstup do ní, odraž jí a využij soupeřova momentálního zaneprázdnění k vlastnímu zásahu. Toto obnáší i techniky protiútoků (ódži waza).

• Ki o korosu – „zabij“ (poraž) soupeřovu ki , jeho ducha (mysl). Vystraš soupeře, zaskoč jej, kontroluj jeho ducha. Tato okamžitá mentální převaha vyřadí jeho schopnost bránit se tvému útoku. Poraž soupeřovu mysl (vůli) svou vlastní, poraž soupeře ještě předtím než jej zasáhneš. Řečeno jinak - vyhraj a pak zasáhni.

Čtyři nemoci v Kendó

• Strach – tvoje silná ki, nebo též nasazení, silný bojový duch vyvolá v soupeři strach a sníží jeho schopnost bojovat a klást odpor.
• Pochybnosti – pochybnosti způsobí v soupeři úzkost a ztrátu důvěry ve vlastní schopnosti a možnost úspěšného konce boje.
• Překvapení – provedením akce, kterou soupeř nečeká, nebo jiné akce, než soupeř očekává jej překvapíme, zaskočíme.
• Zmatek – v soupeři vyvolaná ztráta spojení s probíhající návazností akcí (změnou rytmu, taktiky apod.). Vyvedení z mentální rovnováhy.

Stát se silným v Kendó (ale i v životě) obnáší získat sílu porazit právě tyto 4 nemoci, případně též umět tyto nemoci využít u soupeře.

Iči-gan ni-sóku san-tan ši-riki
Toto přísloví nám říká co je v Kendó důležité: napřed oči, pak nohy, pak odvaha a nakonec síla.

Mecuke
Mecuke je pohled a také oční kontakt – v Kendó se díváme soupeři do očí, ale sledujeme jej celého a také sledujeme okolí zápasu. Cílem je vidět soupeře jako celek, ale zároveň vnímat i detaily, tak jako bychom sledovali vzdálenou horu, ale zároveň vnímali i jednotlivé stromy, co na ní rostou. V hlubším smyslu znamená mecuke sledovat skrz jeho oči i vnitřek soupeře, jeho mysl a odhalit tak jeho záměry.

Zanšin (残心)
Zanšin je stav ostražité mysli. V Kendó je důležitá maximální koncentrace, která nesmí polevit, neboť této situace by mohl soupeř využít. V Kendó se pojem zanšin používá pro situaci těsně po provedeném výpadu, kdy bojovník musí zůstat ostražitý a být připraven útok opakovat, nebo se bránit soupeřovu protiútoku. Cílem je kontrola soupeře a situace.

Strategie
Je plně na vás, jakou při zápase Kendó zvolíte strategii. Je však důležité nějakou mít, nevrhat se do útoků bezhlavě „padni kam padni“. Čtěte styl soupeře a hledejte jeho slabiny. Snažte se soupeře zmást, nebo vylákat, nebo dostat do pro vás výhodné situace. Nenechte jej odhalit vaše slabiny a vaše záměry.

Pozice

Proti svému protivníkovi můžete zaujmout jakoukoli pozici. Žádná vás neubrání sama o sobě, pokud nevyužijete své odvahy: Zápas kendo je definitivně určen poměrem duchovních sil vašich a vašeho protivníka.
kendo5.jpg

Útok a obrana

Celková harmonie a koordinace pohybů těla a duševních reakcí je možná pouze po tvrdém tréninku. Každý útočný pohyb musí být okamžitě doprovázen jedním obranným a každá obranná pozice musí být schopna změnit se v útočnou na rychlý podnět. Je to ve skutečnosti schopnost dvojího rozhodnutí : v jedné vteřině se prosadit a opět stáhnout. Tajemství tkví ve výpadu na protivníka rychlostí blesku. Začátečníkům se při zápase často stává, že se ocitnou mimo duševní koncentraci, nesoustředí se na pozici či na akci. Ve cvičení je právě důležité nenechat se za žádných okolností vytrhnout z duševní koncentrace. Nesoustředěnost na pozici nebo na akci je zaviněna nedostatečným tréninkem. Může to být také známkou zanedbání cvičení duševní bdělosti. Mířený úder často mine svůj cíl, což musí okamžitě vyvolat nový krok. Zápas kendó je sérií akcí útočných nebo obranných a vyžaduje nepřetržitou koncentraci mysli. To ovšem neznamená napadat protivníka jen z poloviny a šetřit si sílu. Naopak každý pokus musí být proveden plnou silou se snahou, aby byla příští akce co nejútočnější. Kendó znamená skutečně ustavičně cvičit soustředěnost mysli a těžko se dá osvojit slovním výkladem. Filozofie kendó se dociluje pouze prostřednictvím těla . Je to vlastně celý život trvající výcvik,mnohými provozovaný až do 70.-ti ba i 80.-ti let.