Seminář Tankendó pro začátečníky 9.4. 2022

Dne 9. dubna 2022 jsme uspořádali seminář Tankendó pro začátečníky našeho klubu.
Tímto též zahajujeme

pravidelné cvičení v našem dětském oddíle Kakushinkan.

Seminář jsme zahájili malou ukázkou cvičení Tankendo kata a seznámením s historií vzniku Tankendó.
tankendo_kata_9.4.2022_sn.jpg
Následovalo praktické cvičení kihonu (základních technik) i cvičení ve dvojicích.
img20220409102044.jpg
Po přestávce jsme dětem pomohli v oblékání ochranné zbroje.
img20220409104956.jpg
Pokračovali jsme ve cvičení kontaktních technik s použitím polstrovaných tankenů.
img20220409112326.jpg
Celým seminářem se prolínala bezvadná atmosféra doprovázená maximální pozorností a silným kiai.
img20220409110428.jpg

Poděkování patří nejen všem aktivním účastníkům, ale i fotografovi, který pečlivě zaznamenal momentky ze cvičení, ale i vše potřebné do budoucna.
img20220409113153.jpg

Těšíme se na společné pokračování na cestě Tankendó.

Vojtěch Štrejn - Asadakan Fudoshinkai dójó